Aviso Legal

Aviso Legal de EVC Iberia S.L.U.

Engel & Völkers Capital AG

EVC Iberia S.L.U.
Filial de Engel & Völkers Capital AG
Gran Vía 6, 4ª Planta
28013 Madrid, Spain

Tel.: +34-912-792 186
E-Mail: info@evc-ag.de

Número de identificación fiscal: B88420351
Datos registrales: Registro Mercantil de Madrid T39439, F 50, S 8, H M 700196, I/A 1